about-img

КАКВО Е СЧЕТОВОДЕН ДНЕВНИК?

Програма за упраление на счетоводна къща. Идеята е че всеки, който държи такъв бизнес има нужда да наблюдава работния процес на фирмите за да се спази срока за подаване на документите към държавата. Има следните функции:

 • Номенклатури: Потребители, Клиенти
 • Счетоводство: приключени, проверени, УП
 • ДДС: направени, проверени, подадени, уведомен
 • Оборот ДДС: оборот лв = 0, Статистика: Да/ Не
 • Годишни отчети: фирма, година, справка за годишно приключване, ГД фирми, ГД лични, НСИ, Доклад, Декларация член 73, Агенция по вписвания, Годишен данък, Личен данък, Изравнение, ГД 6, Декларация член 15, Архив
 • Интрастат: пристигане, изпращане
 • ТРЗ: Ведомост, Платежни, Декларация 1, Декларация 6, Болнични, Майки, Запор
 • Фирми фантоми: Име, ЕИК, Забележка
 • Досие има следните прозорци (Брой документи, Уведомителни писма и Архиви)
 • ТРЗ има следните прозорци (Ведомост, Болнични, Трудови книжки, Счетоводство, Запор, Трудови договори)

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ

 • Ще бъдете информирани, кой служител до къде е стигнал с въвеждането на данни
 • Имате архив с документация, която се подава към държавата.
 • Бърза комуникация чат със служителите.
 • Въвеждане на неограничен брой фирми за обработка.
 • Възможност за разделяне на права за достъп до програмата (Админ, Потребител, ТРЗ, Интрастат, Статистика)
 • Възможност над 100 служителя да работят във базата данни локално в мрежата или отдалечено с VPN.
 • Бърз преглед на информацията по месец и година, лесно се сменя и служителя като филтър.
about-img